Świadkowie

Świadkowie


   Świadkiem przy zawieraniu sakramentu małżeństwa musi być osoba pełnoletnia, ochrzczona, bierzmowana, wierząca, praktykująca, nie dająca zgorszenia swoim życiem.

    Najczęściej świadkiem jest mężczyzna ze strony pana młodego oraz kobieta ze strony panny młodej.

   Świadkowie muszą wcześniej (zazwyczaj w ostatnim tygodniu przed ślubem) zgłosić się do kancelarii parafialnej kościoła w którym odbędzie się ślub. Przedstawiają tam swoje dowody osobiste - do dokumentów ślubnych potrzebne są imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i data urodzenia świadków.

    W dniu ślubu świadkowie powinni przyjechać  do  Panny  młodej i  uczestniczyć  w  błogosławieństwie.  Następnie  w drodze do kościoła oraz do lokalu świadek rozdaje dary na tzw.bramy.

    Świadkowie po przyjeździe pod kościół udają  się  do  kancelarii z Państwem  młodym,  gdzie  przekazują  obrączki i karteczki ze spowiedzi oraz podpisują dokumenty (muszą wtedy przedstawić dowody osobiste).

   W kościele świadkowie często instruują gości np. gdzie mają usiąść, aby nie wychodzili na nawę główną przed nowożeńcami.

   W zależności od ustelań do kościoła wchodzą Państwo młodzi, za nimi idą świadkowie lub też świadkowie już czekają na Państwa młodych przy ołtarzu. Po prawej stronie panna, po lewej stronie świadek.

   Świadkowie nie są zobowiązani do przyjmowania komunii świętej, jednak nie wygląda to elegancko, gdy jeden ze świadków nie przyjmuje komunii świętej. Świadkowie przyjmują komunię świętą po nowożeńcach.

   Wychodząc z kościoła świadkowie idą za Państwem młodym. Świadkowie podczas życzeń odbierają od Państwa młodych prezenty - świadkowa odbiera kwiaty od Panny młodej, świadek prezenty i kopery od Pana młodego. Jeżeli świadkowie mają odbierać prezenty, to jako pierwsi powinni złożyć nowożeńcom życzenia, w innym wypadku dopiero po rodzicach.

   Po dojechaniu do lokalu, pomagają gościom weselnym zająć odpowiednie miejsca.