Jak dbać o miłość

Dwanaście przykazań miłości według Pico della Mirandola Giovaniego


   Pico della Mirandola Giovani to włoski książę, słynny filozof i humanista, żyjący w XV wieku (1463-1494). Głosił humanistyczną koncepcję człowieka jako istoty wolnej, wyposażonej w siłę twórczą, potrafiącej kierować własnym losem. Swoje poglądy zawarł w dziele De hominis dignitatae. Dwanaście przykazań miłości:

1. Kochać należy tylko jedną osobę pogardzając wszystkim innym.

2. W chwilach rozłąki być przy ukochanej osobie myślami.

3. Kochać wszystko, co ją otacza - rodzinę, przedmioty, ubrania itp.

4. Zabiegać o względy ukochanej osoby.

5. Chwalić ją przed innymi i nie pozwalać na jej obrazę.

6. Wierzyć ukochanej bezgranicznie.

7. Traktować jako nieszczęście przebywanie z dala od niej.

8. Płakać przy niej - z radości, z dala od niej - z tęsknoty.

9. Pragnąć dla niej znosić wszelkie niewygody, uważając je, za słodkie.

10. Być gotowym na oddanie życia w imię tej miłości.

11. Być oddanym bezgranicznie nie oczekując żadnej nagrody.

12. Zawsze tęsknić i pożądać.